Fizikalna medicina

physical-medicine-1-slide

Fizijatri su neizbežan deo tima stručnjaka za dijagnostiku, prevenciju i lečenje i rehabilitaciju raznih stečenih oboljenja, uključujući i kongenitalne deformitete kod odraslih i kod dece. U Medical Laser Centru kao sastavni deo fizikalne medicine i rehabilitacije pratimo i tretiramo:

  • Sve sportske povrede;
  • Stanja nakon imobilizacije;
  • Sve vrste reumatskih oboljenja – zglobni i vanzglobni reumatizam (upala mišića i tetiva);
  • Deformitete  kičmenog stuba i stopala;
  • Kukove i kolena nakon ugradnje endoproteze;
  • Posttraumatska stanja, itd.

Usluga koju pružamo obuhvata:

  • Kompletnu kinezi terapiju;
  • Korektivne vežbe za decu, kada je reč o ispravljanju kičmenog stuba i stopala;
  • Medicinsku masažu
  • Lečenje sluha biostimulativnim laserom.

Zahvaljujući inovativnim aparatima i metodama koje koristimo kao što su najsavremeniji vidovi laseroterapije koju izvodi lekar specijalista fizikalne medicine uz pomoć biostimulativnog LASER-a sa 4 diode, našim pacijentima nudimo kvalitetnu uslugu.

Tome treba dodati ultrazvuk, magnet, interferentne struje, galvanizaciju, tens, diadinamične struje, IR lampu.

Nikako ne smemo zanemariti kinezi terapiju i biofotodinamsku light terapiju, koja spada u vrhunske terapije tog tipa.

Jedan od čestih problema kod pacijenata je problem bolne pete, ili poznatiji kao petni trn ili petna bodlja. Calcar calcanei  je izbočenje na petnoj kosti, i predstavlja reaktivno stvaranje kosti usled hroničnog mehaničkog opterećenja. Bolni simptomi se javljaju kod prvih koraka nakon spavanja ili predugog sedenja, karakteriše ga jak bol u sredini pete koji ne dopušta opterećenje pete. Posle fizikalnih tretmana, koji uključuju laseroterapiju i ultrazvučne terapijske procedure, potpuno se razbija kalcifikat. Predstavljamo vam kako je peta kod pacijentkinje sa dijagnozom calcar calcanei, izgledala pre i posle tretmana.